Kratke Informacije

Ko je broker?

Broker je posrednik u osiguranju i reosiguranju imovine i lica (engl.= insurance broker) koji je registrovan u Agenciji za privredne registre Srbije uz prethodnu saglasnost i rešenje Narodne banke Srbije.

 

Broker – posrednik je nezavisno ekspertsko Društvo koje stručno posreduje između strana koje žele zaključiti ugovor o osiguranju, kako bi ga one same sklopile. Za rizik je neophodno obezbediti odgovarajuću zaštitu po meri, gde najbolje mogu pomoći stručnjaci koji imaju veliko iskustvo u tim poslovima.

Koje su obaveze brokera prema klijentu?

Broker – posrednik obavlja posao u skladu sa pravilima struke, poštujući dobre poslovne običaje. Broker prati tok odvijanja ugovora, tj. pomaže osiguraniku da obezbedi što bolju zaštitu, i u tom cilju kontinuirano pravi analizu potreba osiguranika (izbor najbolje ponude, cena osiguranja, visina popusta, plaćanje u ratama, bonitet osiguravača, pomoć prilikom rešavanja odštetnih zahteva, širinu pokrića…)

Ko obavlja nadzor nad poslovanjem brokera?

Nadzor obavlja, u skladu sa Zakonom o osiguranju, Narodna banka Srbije. U skladu sa zakonskim propisima broker dostavlja podatke, u obimu, načinu i rokovima, nadležnim državnim institucijama u toku cele godine.

Zašto angažovati brokera?

Brokersko društvo je samostalan i nezavisan skup stručnjaka iz oblasti osiguranja, sa višegodišnjim iskustvom. Broker ima zaključene ugovore o poslovnoj saradnji sa gotovo svim Osiguravačima u Srbiji. Takva pozicija brokeru omogućava da na najbolji način zastupa interese svog klijenta. Saradnja sa brokerom, koja ne zahteva nikakva finansijska davanja sa Vaše strane, može značajno da Vam uštedi vreme i resurse (izvor pomoći) koje bi sami morali da angažujete.

Ko plaća brokera?

Posredničku proviziju (brokeražu) u skladu sa evropskim direktivama iz režijskog dodatka premije plaća Osiguravač (osiguravajuće društvo). Ova obaveza Osiguravača traje sve dok teče ugovor i dok Osiguranik plaća premiju.

Koja je razlika između posrednika (brokera) i zastupnika?

Broker – posrednik nastupa u ime i za račun Klijenta (Osiguranika) i zastupa njegove interese. Zastupnik nastupa u ime i za račun Osiguravača (Društvo za osiguranje) nudeći budućem Osiguraniku od kojih rizika i pod kojim uslovima može osigurati svoju imovinu i lica kod Osiguravača.

Zatražite besplatnu ponudu i saznajte koliko biste uštedeli!

Pozovite +381 11 43 50 160 za više informacija